Nguồn gốc lễ Vu Lan Báo Hiếu

Tin vui Việt Nam: Nguồn gốc lễ Vu Lan Báo Hiếu
Ảnh minh hoạ
Lễ Vu Lan Báo Hiếu, còn được gọi là Lễ Vu Lan, là một ngày lễ quan trọng trong Phật giáo, thường được tổ chức vào mùa hè theo lịch phương Đông (âm lịch), thường rơi vào tháng 7. Lễ Vu Lan có nguồn gốc từ các kinh điển Phật giáo và có sâu sắc ý nghĩa về lòng hiếu thảo và báo ân đối với cha mẹ và tổ tiên.

Nguồn gốc của Lễ Vu Lan xuất phát từ bộ kinh điển "Kinh Đại Từ Bi Bát Nhã Ba La Mật Đa Đối Chứng Kinh" (Mahāprajñāpāramitā Upadeśa, hay còn gọi là "Kinh Đại Bi Bát Nhã") trong đó có một câu chuyện về Mục Kiền Liên, một vị Bồ Tát thể hiện lòng hiếu thảo và báo ân đối với mẹ của mình. Câu chuyện này đã trở thành nguồn cảm hứng cho việc tổ chức Lễ Vu Lan.

Theo câu chuyện, Mục Kiền Liên thấy mẹ mình đã qua đời và đang ở trong cõi Ngũ Hành Sơn, một cõi ác nằm dưới đáy đại dương. Mục Kiền Liên đã tu hành và giành được quyền thỉnh cầu cứu chuộc cho mẹ mình khỏi nơi cõi đó. Nhưng khi mẹ Mục Kiền Liên được giải thoát, còn có nhiều linh hồn khác cũng đang chịu khổ ở cõi Ngũ Hành Sơn. Mục Kiền Liên muốn giúp đỡ hết mọi người nên đã bắt đầu lễ hội thả cửu hồn vào mỗi mùa hè, gọi là "Vu Lan Báo Hiếu" để giúp họ được siêu thoát.

Lễ Vu Lan không chỉ có trong Phật giáo mà còn được thực hiện trong nhiều quốc gia châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nền văn hóa khác. Trong lễ hội này, người ta thường thực hiện các nghi thức, cầu nguyện và thực hiện những việc làm thiện nguyện để thể hiện lòng hiếu thảo và tôn trọng đối với tổ tiên và người đã qua đời.

Nguồn báo: https://www.gamenhanh.net/tin-vui-viet-nam/nguon-goc-le-vu-lan-bao-hieu