Chơi game NÔNG DÂN VỚI NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH online

NÔNG DÂN VỚI NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH là game về việc người ngoài hành tinh đã tấn công trang trại của bạn! Lấy một khẩu súng thần công và đi - bảo vệ con bò! Bạn sẽ cần một chiến lược cho trò chơi này! Bắn từ đại bác và tiêu diệt người ngoài hành tinh. Sống sót sau cuộc tấn công và bảo vệ con bò. Nhưng những người ngoài hành tinh rất xảo quyệt và chính họ đã xây dựng những chiến lược xảo quyệt để đánh cắp con bò.