Chơi game KHÔNG LÙI BƯỚC online

Trong trò chơi KHÔNG LÙI BƯỚC những con quái vật sẽ nguy hiểm hơn, thách thức hơn và mạnh mẽ hơn. Nếu bạn muốn giúp Steveman, bạn phải cho anh ấy sức mạnh và sự giúp đỡ. Giúp thu thập bí ngô màu tím và đến cổng nhanh chóng. Các cấp độ mới đang chờ bạn trong cổng, vượt qua các cấp độ và vượt qua cấp độ cuối cùng. Hãy cẩn thận, quái vật có thể ăn thịt bạn. không thể hiện sự sợ hãi của bạn.