Chơi game CỨU ĐỘNG VẬT online

Cứu Động Vật là game về một thảm họa đã xảy ra với trang trại! Lũ lụt đã phân tán tất cả các loài động vật. Họ đang sợ hãi và hầu như không nổi trên mặt nước. Sử dụng trí thông minh của bạn để kết nối các con vật thành các hình dạng nhất định để chúng có thể được giải cứu